วันพุธที่ 20 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2556

บทที่ 4 ผลการศึกษา


บทที่ 4  ผลการศึกษา

การศึกษาการเปรียบเทียบความเงาของรองเท้าในการใช้ครีมขัดที่ทำมาจากเปลือกผลไม้วัตถุประสงค์เพื่อศึกษาวิธีการทำครีมขัดรองเท้าจากเปลือกผลไม้และเพื่อเปรียบเทียบความเงาของรองเท้าในการใช้ครีมขัดที่ทำมาจากเปลือกผลไม้มีผลการศึกษาดังนี้
1.ผลการศึกษาวิธีการทำครีมขัดรองเท้าจากเปลือกผลไม้  ปรากฏผลดังนี้
                                                                                    
1. เปลือกผลไม้ที่จะนำมาอบ

2.นำเปลือกผลไม้ไปอบในเตาอบ

3.เปลือกมังคุดที่ได้ขากการอบ

4.เปลือกส้มที่ได้จากการอบ


5.นำเปลือกผลไม้ที่แห้งแล้วไปตำให้เป็นผง

6.ผงที่ได้จากเปลือกมังคุด

7.ผงที่ได้จากเปลือกส้ม

8.วัดปริมาณการใช้สาร


9.ตั้งไฟให้พอประมาณแล้วนำขี้ผึ้งกับวาสลีนใส่ลงไป


10.เมื่อขี้ผึ้งกับวาสลีนเป็นของเหลวแล้วนำผงที่ได้จากผงส้มกับมังคุดใส่ลงไป

11.ทำการเคี่ยวให้เป็นเนื้อเดียวกัน

12.เมื่อเป็นเนื้อเดียวกันให้นำใส่ภาชนะ

13.ตั้งทิ้งไว้ให้แห้ง

14.ครีมขัดรองเท้าจากเปลือกส้มและมังคุด

15.ขัดรองเท้าด้วยครีมขัดรองเท้าที่ทำจากเปลือกส้มและมังคุด

16.วัดค่าความเงาของรองเท้าของส้ม

17.วัดค่าความเงาของรองเท้าของมังคุด


2.ผลการเปรียบเทียบความเงาของรองเท้าในการใช้ครีมขัดที่ทำมาจากเปลือกผลไม้ ปรากฎผลดังตารางที่ 1
        1.สูตรครีมขัดรองเท้าจากเปลือกส้มและเปลือกมังคุด
  1.เปลือกส้ม                 5 กรัม                     1.เปลือกมังคุด            5 กรัม
  2.ขี้ผึ้ง                         10 กรัม                       2.ขี้ผึ้ง                        10 กรัม               
  3.วาสลีน                  10 กรัม                         3.วาสลีน                     10 กรัม

        2.ตารางที่ 1 แสดงค่าความมันวาวของรองเท้าจากเปลือกส้มและเปลือกมังคุด
ตารางแสดงค่าความมันวาวของรองเท้า
ครีมขัดรองเท้า
ค่าความมันวาว
ขัดจากครีมขัดรองเท้าที่ทำจากเปลือกส้ม
0.33 Lux
ขัดจากครีมขัดรองเท้าที่ทำจากเปลือกมังคุด
0.37 Lux
จากตารางที่ 1 พบว่าครีมขัดรองเท้าที่ทำจากเปลือกมังคุดมีค่าความเงา 0.37 Luxส่วนครีมขัดรองเท้าที่ทำจากเปลือกส้มมีค่าความเงา0.33Lux
หมายเหตุ:Lux คือ หน่วยความสะท้อนแสง

1 ความคิดเห็น:

  1. อยากทราบว่าเครื่องวัดความมันวาวเครื่องนี้คือเครื่องวัดแสงใช่หรือเปล่าคะ เราลองหาในอินเทอร์เน็ตดูเครื่องวัดความมันวาวของจริงรูปลักษณ์มันไม่ใกล้เคียงกับเครื่องเข้าของบล็อคเลยค่ะ แต่หาคำว่าเครื่องวัดแสงหน้าตากลับคล้ายมากกว่า รบกวนช่วยตอบข้อข้องใจนี้ทีค่ะ ขอบคุณมากค่ะ

    ตอบลบ